°••عکس پروفایل••°

311 عضو

مشکل ما از جایی شروع شد که؛
نگاه ما به هم،
نگاه آدم به آدم نبود
نگاه آدم به فرصت بود...
اُمیدواریم از کانال لِذَت بِبَرید🌹

مشاهده کانال