پشتیبان کانال مجمع مدارس

در کوی نیک نامان، ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی، تغییر ده قضا را... یاحسین

اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر می توانید با این کاربر صحبت نمایید .

ارسال پیام

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس