سِــــرٰاجْ (بیان احکام شرعی)

59,190 عضو

یه عالمه احکام پرکاربرد ماه #رمضان ، به صورت #خلاصه و مختصر از نظر #چندین مرجع تقلید
کارشناسان پاسخگویی کانال در نشانی زیر
@porseshkhane

مشاهده کانال