تکست سنگین🚬 فاز غم لاتی غمگین

28,175 عضو

👑تَنهْاٰ پٔیٓجٌِ اَصٰلے تِڪٰسّت سًٍنًٍگًٍیًٍن دَر سروش👑🍃مطلبِ ڪُپے وتڪرارے نداریم.همیشہ سعے میڪُنیمـ بهٺریڹ ها 🎈 رو براٺوڹ بذاریمـ 👋کانالی پر از عکسهای #غمگین_و_دپ😢 کم میزاریم ولی با کیفیت میزاریم.

مشاهده کانال