متوسطه دوره دوم - دخترانه - شماره 2 - مشهد

1,737 عضو

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)
متوسطه دخترانه دوره دوم امام حسین علیه السلام _ واحد۲

تلفن : ۰۵۱۳۸۴۱۹۰۳۶ _ ۰۵۱۳۸۴۱۹۰۳۵

آدرس : خیابان سناباد _ بین سناباد ۵ و ۷ (نبش سنایی)
آدرس سایت آموزشگاه : Cg2.tabaar.org

مشاهده کانال