دبستان دخترانه شماره 2 - مشهد

857 عضو


موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)
دبستان دخترانه امام حسین علیهالسلام- واحد۲
آدرس : خیابان دستغیب ۳۵ بین بیستون ۱۰ و ۱۲
شماره تماس آموزشگاه
۰۵۱۳۷۶۱۴۵۴۴
۰۵۱۳۷۶۵۷۷۳۵
آدرس سایت : sg2.tabaar.org
موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

مشاهده کانال