طبسیا 🌴

2,507 عضو

صاحب‌امتیاز: مهدی‌زمانی 09393956405
سردبیر: سیدابوالفضل‌حقانی
تحریریه فعال سیاسی،اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی
ارتباط باما⇦ @Mehdi_z125
پذیرش آگهی⇦ @Mehdi_z125

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس