اسرار الشِفاء🍒🌼( طب اسلامی سنتی )

47,741 عضو

📚دروس و مطالب کانال أسرار الشِفاء مربوط به نسخه‌های معجزه آسای حکیمان بزرگوار طب اسلامی و سنتی است.
⇦•🍎حکیم بوعلی سینا
⇦•🍎آیت الله تبریزیان
⇦•🍎آیت الله ضیایی
⇦•🍎استاد خیراندیش
⇦•🍎دکتر روازاده
🍒🌼فروشگاه @Teb340
🔻رزرو تبلیغات : @Tab_mersad

مشاهده کانال