موزیک ترک🎧🎶 türk müsic 🎧🎶

1,527 عضو

گلچین بهترین آهنگ های ترکی بهترین کانال آهنگ های ترکیه و آذربایجانی
جوین بده که تنها کانال موزیک ترک فعال در سروش هستیم😊
ارتباط با ادمین
@m_mofrad

مشاهده کانال