دودقیقه کتاب

18 عضو

📚معرفی کتابایی ک دوس دارم+کتابایی ک شما دوس دارین.
📑قسمت هایی از کتاب ک خیلی جدید وجالبن هم براتون عکس میزارم ک بخونین

مشاهده کانال