عبــاس امـام زمـان(عج) بشیـم💚

1,852 عضو

✔این کانال بر اساس عوامل خودسازی
و کامل شدن اطلاعات منتظِر بنا شده است !!!!
💚آیدی مدیر
@31329
💚تاریخ تاسیس کانال
1395 / 10 / 7
✔کانال ما در تلگرام:
https://t.me/abaseemamzaman2

مشاهده کانال