ایده های مدرسه ای

467 عضو

💡حمایت از ایده‌های نو
در عرصه طراحی و اداره
مدارس
🔶 طرح شناسایی، حمایت از ایده های برتر
زیرنظر کانون مدارس اسلامی کشور
آدرس کانال:schools_idea@
ارتباط با ادمین:
@adminschools_ideas

مشاهده کانال