افسران جنگ نرم - آتش به اختیار

43,302 عضو

| تنها و اولین کانال افسران اتش به اختیار در پیام رسان سروش |
این کانال متفاوت است 🌐
| @ads_channel0 : تبلیغات | 🏷
| @khanehara : فروشگاه ما | ‌🏘
| @y : تبلیغات گسترده | 🎫

مشاهده کانال