احکام بروز

1,709 عضو

احکام را حرفه‌ای بیاموزیم...
آموزش احکام به آسان‌ترین روش، همراه با دسته‌بندی مطالب و نوآوری در نگارش
کد شامد روشی نوین در بیان احکام
1-1-296472-61-4-1

سوالات و نظرات
@Yar_ask

مشاهده کانال