من یک محیط بانم

359 عضو

این کانال برای اطلاع رسانی اخبار و وقایع زیست محیطی، ارائه مطالب آموزشی و هر گونه پیشنهاد در حوزه محیط زیست ایجاد گردید.ارتباط با ادمین:@hakimi1395

مشاهده کانال