دبستان الغدیر(مدرسه زندگی)

419 عضو

#غدیر، نه برکه آبی در بیابان، بلکه دریایی از باور و بصیرت، در کویر حیرت و هامون ضلالت است. تا کام جانها از آن سیراب شود.

مشاهده کانال