مؤسسة الشهيد المطهري

82 عضو

مؤسسة رسمية تعنى بنشر فكر الشهيد مرتضى المطهري (ره)
للتواصل:
@bonyad_motahari

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس