آموکار (آموزش و کار) (اقتصاد مقاومتی و کشف استعدادهای راکد)

14,342 عضو

آموکار: همچنین مخفف «اقتصاد مقاومتی و کشف استعدادهای راکد» است. آموکار یک جنبش اقتصادی مردمی است. ما «کار» داریم، افراد کاری نیاز داریم.سایت:
amookar.ir
گروه گفتگوی آموکار:
https://sapp.ir/joingroup/cWf1zATretLgxl3KZR6XJ5ok
مدیر کانال:sapp.ir/amookar_admin

مشاهده کانال