آموکار (آموزش و کار)

12,032 عضو

آموکار: همچنین مخفف «اقتصاد مقاومتی و کشف استعدادهای راکد» است. آموکار یک جنبش اقتصادی مردمی است. ما «کار» داریم، افراد کاری نیاز داریم.سایت:amookar.irگروه گفتگوی آموکار:http://sapp.ir/joingroup/CucaXFxqe7twYsQb0AJUWBhlمدیر کانال:sapp.ir/amookar_admin

مشاهده کانال