تیم دانش

15 عضو

تیم دانش
مدیر تیم دانش @mohammadamin39
زمان فعالیت ما شنبه تا پنجشنبه
پشتیبانی (از ساعت 1 ظهرتا 10شب)
لینک کانال @amozshnasbbazi_windows
مدیر تیم محمدامین سنچولی

مشاهده کانال