روبان وجعبه آنلاین

4 عضو

باسلام به کاربرای عزیز روبان وجعبه،آنلاین🌺🌺🌺
این آموزشگاه مجازی کم هزینه برای تسهیل آموزش شما و بدون رفت وآمد درهرجا که هستید ساخته شده😊
و هدف اصلی درست کردن مشاغل خانگی هست👇👇👇
آموزشگاه جعبه سازی،روباندوزی،گلسازی،نقاشی و...
@khanehynamdi

مشاهده کانال