انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

54 عضو

✅ کانال‌ رسمی‌
___"انجمن‌ اسلامی دانشجویان‌"___

دانشگاه‌ بین‌ المللی امام خمینی(ره)
ارتباط:
@Anjoman_eslami_ikiu_admin

مشاهده کانال