عربی نیوز

100 عضو

اخبار و اطلاع رسانی های روستای عربی را پوشش می دهد
ادمین مدیر
@arebiir
کانال عربی نیوز در گپ
https://gap.im/arebinews
کانال عربی نیوز سروش
http://sapp.ir/arebinews
کانال عربی نیوز ایتا
https://eitaa.com/arebinews

ادرس سایت روستای عربی
www.arebi.ir

مشاهده کانال