آب منطقه ای اردبیل

37 عضو

کانال رسمی شرکت آب منطقه ای اردبیل. لطفا خلاصه اخبار ،پیامهاو اطلاعیه های مهم را از این کانال دنبال کنید.

مشاهده کانال