آشپزبانو🍔

110,418 عضو

💙👈 گروه اشپزی ➕ چالش هفتگی🔰💚💛 آموزش خوشمزه های تابستونی🔰💙❤ 🔵شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 🔴⭐ همه کسانی که ازین کانال آشپزی لفت دادن خیلی پشیمون شدن 😐 👉 تبلیغات ارزان @S.soroush#ماسک_بزنیم 😷

مشاهده کانال