انجمن گفتگوی دینی

1,459 عضو

کانال رسمی انجمن گفتگوی دینی وابسته به مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
ادمین
@m_hosseinpoor
ارتباط با مدیر سایت انجمن گفتگوی دینی
eitaa.com/modirsite

مشاهده کانال