🔰 عصر دانشجو| دانشگاه تبریز

1,029 عضو

🤓ادمین عصر دانشجو
👉👉 @asr_tabrizu
✒ کسانی که مامور به تحول در عصر خویش‌اند، اگر از قواعد عصر خودشان تبعیت کنند، هیچ تحولی رخ نخواهد داد.
🔸️شهید آوینی
#بسیج_دانشجویی_دانشگاه_تبریز

مشاهده کانال