آیت الله تقوایی

1,040 عضو

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله تقوایی
مجتهد در علوم حوزوی (فقه، اصول، فلسفه، عرفان، اخلاق اسلامی)
دارای کرسی درس خارج فقه و اصول، فلسفه، عرفان عملی و نظری، فلسفه و اخلاق اسلامی
@Ayatollah_Taghvaei

مشاهده کانال