آب منطقه ای آذر بایجان شرقی

451 عضو


کانال رسمی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی. لطفا خلاصه اخبار ،پیامهاو اطلاعیه های مهم را از این کانال دنبال کنید.
🔹 سروش:
Sapp.ir/Azarwater_ir

مشاهده کانال