روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

180 عضو

کانال خبری شرکت برق منطقه ای آذربایجان
اطلاع رسانی اخبار دستاورد تلاشها، عملکرد و پروژه های شرکت
آدرس وب سایت شرکت برق منطقه ای آذربایجان:
http://azrec.co.ir

آدرس کانال:
@azrecpr
ارتباط با ادمین کانال:
@PRAZREC

مشاهده کانال