کانال متن روضه🎤

20,428 عضو

بابُ الْحَرَم
‼️به جهتِ حفظ حرمت در صورت مبتدی بودن، از استفاده کردن مطالب تا کسبِ تسلط کافی خودداری فرمایید.
راه ارتباطی:
@M_gomnami
♨️سروش :
http://sapp.ir/babolharam.ir
♨️ایتا :
http://eitaa.com/babolharam_ir
♨️تلگرام :
@babolharam_mihanblog_com

مشاهده کانال