💙بانوی هنرمند💙

51,659 عضو

🍂⭐برنامه هفتگی کانال ⭐🍂🌿شنبه و‌ یکشنبه 👈 #قلاب_بافی🌿دوشنبه و‌ سه شنبه 👈 #بافتنی (قبلا نمد‌دوزی بود) 🌿چهارشنبه و‌ پنج شنبه 👈 #ربان_دوزی🌿جمعه👈 آموزشای متفرقه 🔵 هنر هاي مختلف را به صورت رايگان ياد بگيريد🔴حس خوب ساخت کار هنری را تجربه کنید

مشاهده کانال