بام میبد

125 عضو

گزیده مطالب پایگاه های خبری بام میبد و سایه بون و نیز خبرهای مرتبط به شهرستان میبد نشر یافته در خبرگزاری ایرنا را در این کانال مشاهده فرمائید. ارتباط با ما : @sayehboon

مشاهده کانال