شهرداری بندرکیاشهر

107 عضو

کانال رسمی شهرداری بندرکیاشهر
در این کانال اخبار ، مطالب و آخرین اقدامات شهرداری مربوط به شهر بندرکیاشهر ارائه می گردد.
جهت ارتباط با شهرداری به آیدی زیر مراجعه نمایید
@bandarekiashahr

مشاهده کانال