بر بال بوریا (متن اشعار مداحی های حاج مهدی رسولی)

4,921 عضو


کانال‌رسمی" 🔸 بَـر بـالِ بـوریـا 🔸
🔸مرجع‌نشر شعر و سبک هیئت‌ثارالله‌زنجان
🔸سبک‌های اجراشده توسط حاج‌مهدیرسولی
ادمین:
@javadelmifard
گپ:
https://gap.im/bar_bale_booriya
ایتا:
https://eitaa.com/bar_bale_booriya
تلگرام:
https://t.me/bar_bale_booriya

مشاهده کانال