باران🌧؏❤ــشق

37,625 عضو

همه جا ؏💗ــشق بورزيد سينه با ؏💗ــشق قشنگ است
بشناسيد خدا را
هر کجا یاد خدا هست
سقف آن خانه قشنگ است❤
باران ؏💗ــشق کانالی پر از #دعاهای_مجرب_و_خاص جایی برای با خدا بودن و از خدا گفتن و شنیدن

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس