بصیرت فاطمی

99 عضو


🔶🔹🔶 هو البصیر 🔶🔹🔶
❇ مقام معظم رهبری :
امروز #بصیرت یکی از نیاز های اصلی جامعه است.
🔻#مطالبی_که_هر_ایرانی_باید_بداند

🔎 بصیرت فاطمی را دنبال کنید

مشاهده کانال