بازار بزرگ ملل؛ قلب خرید مشهد

19 عضو

🔶کانال رسمی مجتمع تجاری بازار بزرگ ملل؛ مشهد مقدس
🔻آغاز زمان واگذاری رهن و اجاره واحدهای تجاری
✔️تماس بگیرید:👇
📞 051- 325 11 111
🔶سازمان فروش بازار بزرگ ملل

مشاهده کانال