همایش ملی عفونتهای منتقله از خون

10 عضو

اين کانال به‌منظور اطلاع‌رساني مستمر در مورد اولين همایش ملي عفونت های منتقله از خون که در مهرماه 1397 در مشهد برگزار خواهد شد، راه‌اندازي شد.

مشاهده کانال