بِنیسی ها (حضرت استاد بنیسی و فرزندشان: حاج آقا بنیسی)

91 عضو

به کانال زندگانی و آثار حضرت حجّةالحق، مرحوم حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ و سخنرانی ها و آثار فرزندشان، حاج آقا اسماعیل، خوش آمدید.

مشاهده کانال