کارافرینی در تهران و بندر امام خمینی 1

30 عضو


مهندس مصطفی مطاعی کارشناس ارشد مخابرات از دانشگاه علم و صنعت ایران با 20 سال سابقه در حوزه پدافندغیر عامل در حوزه شهری و صنعتی (نفت، گاز، پتروشیمی، ....)، مولف و مدرس و محقق در خصوص تهدیدات و سازگاری الکترومغناطیسی، متافیزیک و سبک زندگی و معماری اسلامی @kimco1

مشاهده کانال