™زبان بدن `O_o'

290 عضو

کانال آموزش "زبان بدن" یا (Body Language)
کانالی برای اشنایی با احساسات درونی افراد محیط پیرامونتان و همچنین درک بیشتر عواطف و خلقیات افراد و دست یابی به روابط عمومی قوی و جایگاه اجتماعی.
admin:
بزودی...

مشاهده کانال