💰ا اخبار بورس اعرضه‌اولیه

18,248 عضو

✔کانال تخصصی بورس در سروش
👈شرایط عضویت در کانالVIP
@vipview
👈شرایط دریافت پکیج آموزشی
@packagebourse
👈تبلیغات
@tablighatebehtar
👈اطلاع از شرایط فروش کانال
@Admin972

مشاهده کانال