کانال فرمانداری پارس آباد مغان

463 عضو

کانال فرمانداری پارس آباد (کانال مغان )با هدف اطلاع رسانی اخبار شهرستان و فرمانداری پارس آباد ایجاد گردید

مشاهده کانال