کودکان سرطانی

6 عضو

💠به امید بهبود کودکان سرطانی💠
Sapp.ir/Cancerchilds
👼راه کمک به کودکان سرطانی
*733*7*2#
🔘آموزش برنامه نویسی ++C
Sapp.ir/Learningcpp
💠تلگرام :
t.me/Cancerchilds
t.me/Learncpp
💠اینستاگرام :
instagram.com/cancerchilds
⚀ارتباط با مدیریت :
@Qtcplusplus

مشاهده کانال