روابط عمومی مرکز چمرانیها

🧐روابط عمومی مرکز فرهنگی چمرانیها🧐
🌷 (تحت پوشش مجموعه فرهنگی شهید چمران)🌷

اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر می توانید با این کاربر صحبت نمایید .

ارسال پیام

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس