پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی

25 عضو

این کانال تعاملی توسط پژوهشکده و دبیرخانه همایش مدیریت می شود. سوالات و دیدگاه های خود را از این طریق با ما مطرح نمایید.
آدرس سایت همایش:
cipsh.ir

مشاهده کانال