اخبار بازنشستگان کشوری استان کرمانشاه

153 عضو

در این کانال رویدادها و مطالب مرتبط با بازنشستگان محترم کشوری منتشر می شود
لطفا به سایر عزیزان بازنشسته اطلاع رسانی فرمایید.

مشاهده کانال