شرکت های دانش بنیان

4,156 عضو

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان
واحد ارتباطات:
سروش: daneshbonyan_isti_admin@
پست الکترونیک: info@daneshbonyan.ir
ارتباط با مرکز مشاوره:
تلفن: 02183534

مشاهده کانال