صوت کلاس دانش صرف استاد مدرسی

284 عضو

🔸 این کلاس در مدرسه علمیه معصومیه قم در سال تحصیلی 97-98 تشکیل شده است
🔸 مواد درسی: "درآمدی بر علم صرف" و "دانش صرف"
ارتباط با استاد: @mrmodarresi

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس