دانشتراک

660 عضو

دانشتراک؛ به اشتراک گذاری دانش و تجربه
📝طرح درس
🔍درس پژوهی
📖اقدام پژوهی
📚مقاله و کتاب
📽پرده نگار(پاورپوینت)
📱نرم افزارهای آموزشی
📒روش ها و فنون تدریس
🗃فیلم، عکس و صوت آموزشی و...
📲 @safirebidari

مشاهده کانال